Zarządzenie nr 35/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 22 września 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej na Wyspie Tamka

Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu na Wyspie Tamka 1, powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)      Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3)      Magdalena Krystyniak
Dział Organizacyjny,
4)      Radca Prawny UMW. 
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 28 września 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Wybrzeżu Pasteura 1, Budynek A-1, Sala Senatu - pok. 12.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń


Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa