Zarządzenie nr 12/ZK/2016
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

 
w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz oględzin urządzenia PETtekst do pobrania