Zarządzenie nr 14/ZK/2016
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 15 kwietnia 2016 r.

 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy
ul. Poniatowskiego 2-4tekst do pobrania