Zarządzenie nr 4/ZK/2018

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 22 lutego 2018 r.

 

w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie umowy nr UMW/AZ/PN-26/16 z dnia 13 czerwca 2016 r.

 

tekst do pobrania