Zarządzenie nr  7/ZK/2018

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 23 maja 2018 r.

 

w sprawie przyznawania pracownikom biletów MPK do realizacji celów służbowych

 

plik do pobrania

załącznik nr 1 - wykaz jednostek

załącznik nr 2 - potwierdzenie wydania i zwrotu karty okresowej

załącznik nr 3 - zamówienie na bilety

załącznik nr 4 - rozliczenie biletów