Zarządzenie nr 8/ZK/2018

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2018 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego trybu wydawania upoważnień do odbioru materiałów eksploatacyjnych

 

plik do pobrania

załącznik nr 1 - upoważnienie/odwołanie upoważnienia