Zarządzenie nr 13/ZK/2018
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie wprowadzenia w życie „Instrukcji gospodarowania odpadami w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu”

 

tekst do pobrania

załącznik - Instrukcja