Zarządzenie nr 17/ZK/2018

Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 25 października 2018 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do przeprowadzenia odbioru końcowego prac związanych z realizacją umowy nr UMW/AZ/PN-26/16 oraz aneksu nr 1 z dnia 09.02.2017 r. do tejże umowy

tekst do pobrania