ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 28/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 13 marca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji procesu sprawozdawczego i podziału zadań w ramach Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on w Uczelni

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - podział zadań

załącznik nr 2 - tryb i terminy składania potwierdzeń i oświadczeń

załącznik nr 3 - procedura nadawania uprawnień

załącznik nr 4 - wniosek o nadanie uprawnień