Zarz.: 75/XV R/2019

zm.: 95/XV R/2019

Zarządzenie nr 75/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 27 maja 2019 r.


w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik nr 1 - Instrukcja

załącznik nr 2 - oświadczenie


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik nr 1 - Instrukcja

załącznik nr 2 - oświadczenie