Zarządzenie nr 95/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 4 lipca 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie obowiązku utworzenia indywidualnego konta naukowca w Polskiej Bibliografii Naukowej, powiązania konta PBN z identyfikatorem naukowca ORCID oraz ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on

 

tekst do pobrania