Zarz.: 126/XV R/2019

zm.: 78/XV R/2020, 168/XVI R/2020 (zmiany wprowadzone zarządzeniem nr 168/XVI R/2020 obowiązują od 01.01.2021 r.), 35/XVI R/2021, 123/XVI R/2021, 208/XVI R/2021, 209/XVI R/2021, 210/XVI R/2021, 217/XVI R/2021, 37/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 126/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 13 września 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania

Regulamin pracy UMW


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

Regulamin pracy UMW - obowiązujący