Zarz. 143/XV R/2019

zm. 211/XVI R/2020

Zarządzenie nr 143/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 26 września 2019 r.w sprawie powołania Zespołu do realizacji projektu pn. „Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako Regionalny Ośrodek Doskonałości w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu” realizowanego w ramach Działania pn. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” jako programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący do pobrania