Zarządzenie nr 202/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 4 grudnia 2019 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło z osobą fizyczną

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1 - umowa o dzieło na prace naukowo-badawcze i badawcze i inne z rozliczeniem kosztów delegacji, przenosząca majątkowe prawa autorskie

załącznik nr 2 - umowa o dzieło na prace naukowo-badawcze i badawcze i inne bez rozliczenia kosztów delegacji, przenosząca majątkowe prawa autorskie

załącznik nr 3 - umowa zlecenie

załącznik nr 4 - umowa zlecenie ramowa

załącznik nr 5 - umowa zlecenie ramowa - wydawnicza

załącznik nr 6 - zaświadczenie o przychodach osiągniętych w podmiotach innych niż UMW

załącznik nr 7 - krótkoterminowa umowa zlecenie (na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc)