Zarz.: 208/XV R/2019

zm.: 11/XV R/2020

Zarządzenie nr 208/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2019 r.

 

w sprawie likwidacji Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego, przekształcenia i zmiany nazwy Zakładu Biofizyki oraz Katedry Biofizyki na Wydziale Lekarskim oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst pierwotny do pobrania


 tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania