Zarz.: 212/XV R/2019

zm.: 6/XV R/2020

ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem nr 125/XV R/2020

Zarządzenie nr 212/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie zasad finansowania i realizacji zadań z subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego

 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania