Zarz.: 216/XV R/2019

zm.: 47/XV R/2020, 49/XV R/2020

ARCHIWALNE - sklad komisji rektorskich na kadencję 2020-2024 - zarzadzenie 231/XVI R/2020

 

Zarządzenie nr 216/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

w sprawie powołania Rektorskiej Komisji ds. Dydaktyki

 

tekst pierwotny do pobrania

załącznik - Regulamin

 

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik - Regulamin