Zarz. 217/XV R/2019

zm.: 152/XV R/2020, 175/XVI R/2021

ARCHIWALNE - uchylone zarządzeniem 62/XVI R/2022

Zarządzenie nr 217/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2019 r.


w sprawie ustalenia zasad powoływania komisji rekrutacyjnych od roku akademickiego 2020/2021 na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego i drugiego stopnia

 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania