ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 220/XV R/2019

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia i dodatku funkcyjnego dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz uzupełnienia zarządzenia nr 27/XIV R/2009

 

tekst do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2