Zarządzenie nr 40/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 17 lutego 2020 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej)

 

tekst do pobrania 

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5