Zarz. 120/XV R/2020

zm.: 143/XV R/2020, 55/XVI R/2021, 140/XV R/2021, 289/XVI R/2021, 44/XVI R/2022

 

Zarządzenie nr 120/XV R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 26 czerwca 2020 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

 

tekst pierwotny do pobrania - UWAGA - obowiązuje tekst ujednolicony zamieszczony w dolnej części strony

załącznik - tekst jednolity zarządzenia 69/XV R/2012

załączniki w wersji edytowalnej:

załącznik nr 1 - wniosek - wszczęcie postępowania
załącznik nr 2 - umowa do wniosku
załącznik nr 3 - wysokość przedpłat za przeprowadzenie przewodu
załącznik nr 4 wzór nr 1- zlecenie (promotor/recenzent w przewodzie doktorskim)
załącznik nr 4 wzór nr 2 - zlecenie (recenzent/członek komisji/sekretarz w postępowaniu habilitacyjnym)
załącznik nr 4 wzór nr 3 - zlecenie (recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego)
załącznik nr 4a - protokół zdawczo-odbiorczy
załącznik nr 4b - polecenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
załacznik nr 5 wzór nr 1 - umowa o dzieło (recenzja w przewodzie doktorskim)
załącznik nr 5 wzór nr 2 - umowa o dzieło (recenzja w postępowaniu habilitacyjnym)
załącznik nr 5 wzór nr 3 - umowa o dzieło (recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego)
załacznik nr 5a - rachunek do umowy o dzieło
załącznik nr 5b - oświadczenie dla celów obliczenia składek
załącznik nr 6 wzór nr 1 - umowa - zlecenie (promotor przewodu doktorskiego)
załącznik nr 6 wzór nr 2 - umowa - zlecenie (członek komisji habilitacyjnej)
załącznik nr 6a - rachunek do umowy - zlecenie
załacznik nr 6b - zestawienie danych osobowych do zgłoszenia ubezpieczenia
załącznik nr 6c - zaświadczenie o przychodach osiąganych w innych podmiotach
załącznik nr 7 - stawki wynagrodzeń
 

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

załącznik - tekst jednolity zarządzenia 69/XV R/2012

załączniki w wersji edytowalnej:

załącznik nr 1 - wniosek - wszczęcie postępowania
załącznik nr 2 - umowa do wniosku
załącznik nr 3 - wysokość przedpłat za przeprowadzenie przewodu
załącznik nr 4 wzór nr 1- zlecenie (promotor/recenzent w przewodzie doktorskim)
załącznik nr 4 wzór nr 2 - zlecenie (recenzent/członek komisji/sekretarz w postępowaniu habilitacyjnym)
załącznik nr 4 wzór nr 3 - zlecenie (recenzent w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego)
załącznik nr 4a - protokół zdawczo-odbiorczy
załącznik nr 4b - polecenie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia
załacznik nr 5 wzór nr 1 - umowa o dzieło (recenzja w przewodzie doktorskim)
załącznik nr 5 wzór nr 2 - umowa o dzieło (recenzja w postępowaniu habilitacyjnym)
załącznik nr 5 wzór nr 3 - umowa o dzieło (recenzja w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego)
załacznik nr 5a - rachunek do umowy o dzieło
załącznik nr 5b - oświadczenie dla celów obliczenia składek
załącznik nr 6 wzór nr 1 - umowa - zlecenie (promotor przewodu doktorskiego)
załącznik nr 6 wzór nr 2 - umowa - zlecenie (członek komisji habilitacyjnej)
załącznik nr 6a - rachunek do umowy - zlecenie
załacznik nr 6b - zestawienie danych osobowych do zgłoszenia ubezpieczenia
załącznik nr 6c - zaświadczenie o przychodach osiąganych w innych podmiotach
załącznik nr 7 - stawki wynagrodzeń
załącznik nr 8 - schemat obiegu umów