Zarządzenie nr 287/XVI R/2020

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 grudnia 2020 r.

 

wprowadzające jednolity rzeczowy wykaz akt w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu i jednolitego rzeczowego wykazu akt

 

tekst do pobrania

załącznik - Jednolity rzeczowy wykaz akt