Zarządzenie nr 4/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 stycznia 2005 r.

w sprawie utworzenia Katedry Fizjoterapii

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 27 września 2004 r. i 20 grudnia 2004 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się
KATEDRĘ FIZJOTERAPII

nazwa w języku angielskim
DEPARTMENT OF PHYSIOTHERAPY


§ 2
W skład Katedry Fizjoterapii włącza się:
1) Zakład Rehabilitacji
2) Zakład Fizjoterapii

§ 3
W Katedrze Fizjoterapii tworzy się:
1) Zakład Biomechaniki Klinicznej i Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu,
2) Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii.

§ 4
Po przekształceniu w skład Katedry Fizjoterapii wchodzą:
1) Zakład Fizjoterapii
Department of Physiotherapy,
2) Zakład Biomechaniki Klinicznej i Fizjoterapii w Dysfunkcjach Narządu Ruchu
Department of Clinical Biomechanics and Physiotherapy in Dysfuction of Motor System,
3) Zakład Rehabilitacji
Department of Rehabilitation,
4) Zakład Klinicznych Podstaw Fizjoterapii
Clinical Department Base of Physiotherapy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.


Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne