ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 31/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 12 maja 2005 r.

w sprawie zmian dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Akademii Medycznej we Wrocławiu.