Zarządzenie nr 41/XIII R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 czerwca 2005 r.

w sprawie utworzenia Katedry Ginekologii i Położnictwa na Wydziale Zdrowia Publicznego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały nr 143 Senatu z dnia 20 czerwca 2005 r. zarządza się co następuje:

§ 1
Na Wydziale Zdrowia Publicznego tworzy się
KATEDRĘ GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
nazwa w języku angielskim
Department of Gynaecology and Obstetrics

§ 2
Zakład Położnictwa włącza się w skład Katedry Ginekologii i Położnictwa.

§ 3
W Katedrze Ginekologii i Położnictwa tworzy się:
1. Zakład Ginekologii
2. Zakład Położnictwa Praktycznego

§ 4
W skład Katedry Ginekologii i Położnictwa po wprowadzeniu zmian, o których mowa w § 2 i 3 wchodzą:
1. Zakład Położnictwa – angielska nazwa – Department of Obstetrics
2. Zakład Ginekologii – angielska nazwa – Department of Gynaecology
3. Zakład Położnictwa Praktycznego – Department of Practical Obstetrics

§ 5
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 1–3, dla potrzeb ewidencjonowania korespondencji, otrzymują symbole:
1. Katedra Ginekologii i Położnictwa – WP-13
2. Zakład Położnictwa – WP-13.1
3. Zakład Ginekologii – WP 13.2
4. Zakład Położnictwa Praktycznego – WP 13.3

§ 6
Anuluje się dotychczasowy symbol Zakładu Położnictwa – WP-10.

§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.

Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne