Zarz. 24/XIV R/2005
zm. 9/XIV R/2006
67/XIV R/2007
10/XIV R/2008
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 24/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2005 r.

w sprawie powołania komisji rektorskich na kadencję 2005-2008

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 27 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuję na kadencję 2005-2008 następujące komisje rektorskie:

Komisja ds. Szpitali Klinicznych, Lecznictwa i Laboratoriów
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz – członek
3. prof. dr hab. Julia Bar – -,,-
4. dr hab. Wiktor Bednarz prof. nadzw. – -,,-
5. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert – -,,-
6. dr hab. Szymon Dragan – -,,-
7. dr Tomasz Fuchs – -,,-
8. dr hab. Grażyna Gościniak – -,,-
9. dr Waldemar Goździk – -,,-
10. dr hab. Marian Gryboś prof. nadzw. – -,,-
11. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – -,,-
12. dr Marta Misiuk-Hojło – -,,-
13. dr Piotr Hudziec – -,,-
14. dr Wojciech Jaworski – -,,-
15. prof. dr hab. Włodzimierz Jarmundowicz – -,,-
16. dr hab. Bernarda Kazanowska – -,,-
17. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – -,,-
18. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski – -,,-
19. dr hab. Wojciech Kustrzycki prof. nadzw. – -,,-
20. dr Zbigniew Machaj – -,,-
21. dr Grażyna Szybejko-Machaj – -,,-
22. prof. dr hab. Walentyna Mazurek – -,,-
23. dr Eleonora Mess – -,,-
24. dr Ewa Nienartowicz – -,,-
25. dr Bogusław Pałczyński – -,,-
26. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – -,,-
27. dr Elżbieta Poniewierka – członek
28. dr Maciej Przestalski – -,,-
29. dr Małgorzata Radwan-Oczko – -,,-
30. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński – -,,-
31. prof. dr hab. Roman Rutowski – -,,-
32. dr Zbigniew Sajewicz – -,,-
33. dr hab. Jan Skóra – -,,-
34. dr Aleksandra Steinmetz-Beck – -,,-
35. dr Lesław Sozański – -,,-
36. prof. dr hab. Jolanta Świątek-Kozłowska – -,,-
37. dr Alicja Widerska-Kurzawa – -,,-
38. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – -,,-
39. dr Marek Woytoń – -,,-
40. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – -,,-
41. dr hab. Romuald Zdrojowy prof. nadzw. – -,,-
42. mgr Iwona Jędrychowska  przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
43. dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska  przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
44. lek. dent. Włodzimierz Szczepankiewicz  przedstawiciel ZNP

Obsługę posiedzeń Komisji prowadzić będzie Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych.

Zespół ds. Restrukturyzacji Uczelni i Szpitali Klinicznych
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. Julia Bar – członek
3. 1 skreślony
4. prof. dr hab. Ludmiła Borodulin-Nadzieja – -,,-
5. dr hab. Szymon Dragan – -,,-
6. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – -,,-
7. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – -,,-
8. prof. dr hab. Andrzej Karmowski – -,,-
9. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – -,,-
10. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
11. prof. dr hab. Jan Kornafel – -,,-
12. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski – -,,-
13. prof. dr hab. Andrzej Milewicz – -,,-
14. dr hab. Halina Milnerowicz prof. nadzw. – -,,-
15. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – -,,-
16. dr Dariusz Patkowski – -,,-
17. dr hab. Jan Skóra – -,,-
18. prof. dr hab. Andrzej Steciwko – -,,-
19. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – -,,-
20. dr hab. Andrzej Szuba – -,,-
21. dr Grażyna Szybejko-Machaj – -,,-
21a. 2 prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – członek
22. prof. dr hab. Zygmunt Zdrojewicz – -,,-
23. dr Hanna Głębowska-Halawa – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
24. dr Adam Kłak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
25. dr Stanisław Pawłowski – przedstawiciel ZNP

Obsługę posiedzeń Zespołu prowadzić będzie Główny Specjalista ds. Szpitali Klinicznych.

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą
1. dr hab. Piotr Ziółkowski prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – członek
3. dr hab. Bożena Bidzińska-Speichert – -,,-
4. prof. dr hab. Anna Długosz – -,,-
5. prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka – -,,-
6. dr hab. Marek Jutel prof. nadzw. – -,,-
7. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
8. prof. dr hab. Jan Kornafel – -,,-
9. mgr Elżbieta Kwaśnik – -,,-
10. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – -,,-
11. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak – -,,-
12. dr Zbigniew Sajewicz – -,,-
13. prof. dr hab. Maria Sąsiadek – -,,-
14. dr Marcin Stańda – -,,-
15. dr hab. Andrzej Szuba – -,,-
16. prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz – -,,-
17. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. – -,,-
18. prof. dr hab. Jerzy Zalewski – -,,-
19. dr hab. Lidia Usnarska-Zubkiewicz – -,,-
20. prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
21. dr Jerzy Karwacki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
22. dr Zbigniew Sroka – przedstawiciel ZNP

Obsługę administracyjną prowadzi Zespół ds. Współpracy z Zagranicą.

Rektorska Komisja Socjalno-Mieszkaniowa
1. 3 dr hab. Tomasz Wróbel – przewodniczący
2. dr Anna Bohdanowicz-Pawlak – członek
3. dr Jan Cader – -,,-
4. dr Marek Cegielski – -,,-
5. dr Jarosław Drobnik – -,,-
6. mgr Maria Krystyna Dziedziul – -,,-
7. dr Beata Jołda-Mydłowska – członek
8. dr Wiesława Karnas-Kalemba – -,,-
9. dr Jan Korzeniewski – -,,-
10. dr Anna Merwid-Ląd – -,,-
11. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw. – -,,-
12. dr hab. Krystyna Pawlas prof. nadzw. – -,,-
13. mgr Anna Szymańska – -,,-
14. dr n. med. Donata Urbaniak-Kujda – -,,-
15. dr Jacek Winowski – -,,-
16. lek. Marta Matusiak – -,,-
17. dr Teresa Skarżyńska-Hetmaniuk – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
18. mgr Danuta Kalita – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
19. dr Tatiana Szymczak – przedstawiciel ZNP

Obsługę administracyjną prowadzi Sekcja Socjalna.

Zespół ds. Szkolenia Podyplomowego
1. dr hab. Wiktor Bednarz prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr hab. Maria Boratyńska prof. nadzw. – członek
3. dr hab. Andrzej Dorobisz prof. nadzw. – -,,-
4. dr Jerzy Garcarek – -,,-
5. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. nadzw. – -,,-
6. dr hab. Halina Grajeta – -,,-
7. dr hab. Bernarda Kazanowska – -,,-
8. dr Magdalena Koszewicz – -,,-
9. dr Marta Negrusz-Kawecka – -,,-
10. dr hab. Krystyna Pawlas prof. nadzw. – -,,-
11. prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak – -,,-
12. dr Maciej Przestalski – -,,-
13. dr Andrzej Stawarski – -,,-
14. dr Zbigniew Sztuba – -,,-
15. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – -,,-
16. dr Tomasz Wróbel – -,,-
17. prof. dr hab. Danuta Zwolińska – -,,-
18. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
19. dr Bogdan Czapiga – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
20. dr hab. Jerzy Błaszczuk – przedstawiciel ZNP

Obsługę administracyjną prowadzi Dziekanat Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego.

Komisja ds. Wynalazczości
1. dr hab. Stanisław Ryng prof. nadzw. – przewodniczący
2. mgr Danuta Andrzejak – członek
3. dr hab. Marek Bochnia – -,,-
4. dr Grzegorz Chmiel – -,,-
5. dr Wojciech Dziewiszek – -,,-
6. dr Maciej Kawala – -,,-
7. dr Radosław Kempiński – -,,-
8. dr Jadwiga Łapińska – -,,-
9. dr Sławomir Makacewicz – -,,-
10. dr Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska – -,,-
11. dr Małgorzata Matusiewicz – -,,-
12. mgr Marcin Mączyński – -,,-
13. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – -,,-
14. dr Marek Murawski – -,,-
15. prof. dr hab. Maciej Zabel – -,,-
16. mgr inż. Paweł Golusik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
17. dr Andrzej Wilczyński – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
18. dr Piotr Pelczar – przedstawiciel ZNP

Obsługę posiedzeń Komisji prowadzi Zespół ds. Wynalazczości i Ochrony Patentowej.

Zespół ds. Akredytacji
1. dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr Anna Affelska-Jercha – członek
3. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska – -,,-
4. dr Paweł Domosławski – -,,-
5. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw. – -,,-
6. dr hab. Grażyna Gościniak – -,,-
7. dr hab. Halina Grajeta – -,,-
8. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – -,,-
9. prof. dr hab. Alicja Kędzia – -,,-
10. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
11. dr hab. Danuta Kwiatkowska prof. nadzw. – -,,-
12. dr hab. Tadeusz Łukieńczuk prof. nadzw. – -,,-
13. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – -,,-
14. dr Małgorzata Rusiecka – -,,-
15. prof. dr hab. Andrzej Steciwko – -,,-
16. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – -,,-
17. dr Tomasz Wróbel – -,,-
18. stud. Piotr Burdach – -,,-
19. stud. Olga Danielak – -,,-
20. stud. Katarzyna Dębska – -,,-
21. stud. Dariusz Jacoszek – członek
22. stud. Krzysztof Nowak – -,,-
23. prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
24. dr Jerzy Karwacki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
25. dr Krystian Porwolik – przedstawiciel ZNP

Obsługę administracyjną prowadzi Zespół Obsługi Prorektorów, Sekretariat Prorektora ds. Dydaktyki.

Zespół ds. Promocji Uczelni
1. dr med. Bogusław Beck – przewodniczący
2. dr Anil Agrawal – członek
3. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz – -,,-
4. prof. dr hab. Julia Bar – -,,-
4a. 4 mgr Beata Bejda – -,,-
5. prof. dr hab. Jadwiga Biernat – -,,-
6. dr hab. Marek Bochnia – -,,-
7. dr Justyna Brasuń – -,,-
8 5 dr Anna Pesch – -,,-
9. dr Małgorzata Czyżewska – -,,-
10 6 dr Małgorzata Poręba – -,,-
11. dr Małgorzata Matusiewicz – -,,-
12. dr Marek Pelczar – -,,-
13. dr Rafał Poręba – -,,-
14. dr Tomasz Pytrus – -,,-
15. dr Ewa Salomon – -,,-
16. lek. med. Igor Wolniakowski – -,,-
17. dr Tomasz Zatoński – -,,-
18 7 skreślony
19. stud. Krzysztof Nowak – -,,-
20. dr Barbara Bruziewicz-Mikłaszewska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
21. dr Adam Kłak – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”
22. dr Aleksander Pietkiewicz – przedstawiciel ZNP

Obsługę administracyjną prowadzi doradca ds. promocji uczelni

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 4/XIV R/2005 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 19 października 2005 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Skreślony zarządzeniem nr 9/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 27 lutego 2006 r.
2 Dodany zarządzeniem nr 9/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 27 lutego 2006 r.
3 Zmieniony zarządzeniem 67/XIV R/2007 Rektora AM z dnia 30 lipca 2007 r.
4 Dodany zarządzeniem nr 9/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 27 lutego 2006 r.
5 Zmieniony zarządzeniem nr 10/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
6 Zmieniony zarządzeniem nr 10/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.
7 Skreślony zarządzeniem nr 10/XIV R/2008 Rektora AM z dnia 13 marca 2008 r.