Zarz.: 30/XIV R/2005
zm.: 5/XIV R/2006
86/XIV R/2006
6/XIV R/2007
28/XIV R/2007
ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 30/XIV R/2005
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 8 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania stałych komisji senackich

Na podstawie art. 66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005.164.1365) oraz § 21 i 22 statutu Akademii Medycznej zarządzam co następuje:

§ 1
Senat Akademii Medycznej w dniu 8 listopada 2005 r. i w dniu 28 listopada 2005 r. powołał następujące stałe komisje senackie:

Senacka Komisja Badań Naukowych
1. prof. dr hab. Marek Ziętek – przewodniczący
2. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – członek
3. lek. Mirosław Banasik – -,,-
4. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska – -,,-
5. dr Zdzisław A. Bogucki – -,,-
6. stud. Piotr Burdach – -,,-
7. dr hab. Szymon Dragan – -,,-
8. dr Piotr Dzięgiel – -,,-
9. dr hab. Wiesław Gaweł prof. nadzw. – -,,-
10. prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka – -,,-
11. dr hab. Marek Jutel prof. nadzw. – -,,-
12. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – -,,-
13. prof. dr hab. Jerzy Kołodziej – -,,-
14. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
15. prof. dr hab. Jan Kornafel – -,,-
16. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski – -,,-
17. mgr Elżbieta Kwaśnik – -,,-
18. dr Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska – -,,-
19. prof. dr hab. Jerzy Mozrzymas – -,,-
20. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – -,,-
21. prof. dr hab. Janusz Pluta – -,,-
22. dr Marzenna Podhorska-Okołów – -,,-
23. prof. dr hab. Roman Rutowski – -,,-
24. prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek – -,,-
25. dr hab. Anna Skoczyńska prof. nadzw. – -,,-
26. mgr Renata Sławińska – -,,-
27. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – -,,-
28. prof. dr hab. Mieczysław Woźniak – -,,-
29. prof. dr hab. Maciej Zabel – -,,-
30. dr hab. Piotr Ziółkowski prof. nadzw. – członek
31. prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska – przedstawiciel ZNP
32. prof. dr hab. Stanisław Jankowski – przedstawiciel NSZZ Solidarność
33. dr Jerzy Karwacki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej
1. prof. dr hab. Marek Ziętek – przewodniczący
2. stud. Artur Andrzejak – członek
3. dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz – -,,-
4. lek. Mirosław Banasik – -,,-
5. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska – -,,-
6. dr Zdzisław A. Bogucki – -,,-
7. dr Krystian Blok – -,,-
8. dr Jan Cader – -,,-
9. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw. – -,,-
10. lek. Marcin Grabowski – -,,-
11. dr hab. Bernarda Kazanowska – -,,-
12. prof. dr hab. Marian Klinger – -,,-
13. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
14. dr Wiktor Kuliczkowski – -,,-
15. dr hab. Jakub Kuźniar prof. nadzw. – -,,-
16. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw. – -,,-
17. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – -,,-
18. dr Bogusław Paradowski – -,,-
19. prof. dr hab. Janusz Pluta – -,,-
20. dr Andrzej Stawarski – -,,-
21. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – -,,-
22. dr hab. Andrzej Szuba – -,,-
23. dr Grażyna Szybejko-Machaj – -,,-
24. prof. dr hab. Piotr Szyber – -,,-
25. mgr Maria Zagrodnik – -,,-
26. Grażyna Zaremba-Jujeczka – -,,-
27. dr Stanisław Pawłowski – przedstawiciel ZNP
28. prof. dr hab. Stanisław Jankowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
29. dr Krystyna Szpilczyńska-Ciesielska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Dydaktyki i Wychowania
1. dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. Julia Bar – członek
3. stud. Marcin Blauman – -,,-
4. stud. Piotr Burdach – -,,-
5. dr Ewa Cieślar-Marczak – członek
6. dr hab. Grażyna Durek – -,,-
7. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. nadzw. – -,,-
8. stud. Kamil Heine – -,,-
9. mgr Jolanta Kolasińska – -,,-
10. lek. Mariusz Kusztal – -,,-
11. stud. Tomasz Laszczyk – -,,-
12. stud. Jan Lipiński – -,,-
13. dr Grzegorz Mazur – -,,-
14. dr Marek Murawski – -,,-
15. dr hab. Halina Panek – -,,-
16. dr Alicja Noculak-Palczewska – -,,-
17. dr Witold Pilecki – -,,-
18. dr Krystian Porwolik – -,,-
19. prof. dr hab. Andrzej Steciwko – -,,-
20. dr Marek Tomiałowicz – -,,-
21. prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz – -,,-
22. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – -,,-
23. mgr Maria Zagrodnik – -,,-
24. dr Krzysztof Zimmer – -,,-
25. dr hab. Marian Gryboś prof. nadzw.  przedstawiciel ZNP
26. dr Krystyna Laszki-Szcząchor  przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
27. dr Jerzy Karwacki  przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Finansowo-Budżetowa
1. dr hab. Bernard Panaszek prof. nadzw. – przewodniczący
2. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – członek
3. dr Jarosław Drobnik – -,,-
4. mgr Maria Krystyna Dziedziul – -,,-
5. dr hab. Krzysztof Grabowski prof. nadzw. – -,,-
6. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – -,,-
7. dr Zbigniew Machaj – -,,-
8. prof. dr hab. Roman Rutowski – -,,-
9. mgr Renata Sławińska – -,,-
10. dr Aleksandra Steinmetz-Beck – -,,-
11. lek. Robert Susło – -,,-
12. dr Zbigniew Sztuba – -,,-
13. dr Grażyna Szybejko-Machaj – -,,-
14. mgr Elżbieta Urban – -,,-
15. dr hab. Jan Wnukiewicz prof. nadzw. – -,,-
16. lek. stom. Włodzimierz Szczepankiewicz – przedstawiciel ZNP
17. Małgorzata Okończyk – przedstawiciel NSZZ ”Solidarność”
18. dr Jerzy Karwacki – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Wydawnicza
1. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – przewodniczący
2. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – członek
3. prof. dr hab. Jadwiga Biernat – -,,-
4. dr Marek Cegielski – -,,-
5. prof. dr hab. Janusz Dawiskiba – -,,-
6. dr Rafał Dobek – -,,-
7. prof. dr hab. Antonina Harłozińska-Szmyrka – -,,-
8. prof. dr hab. Andrzej Kiejna – -,,-
9. dr Maria Knapik-Kordecka – -,,-
10. dr hab. Tomasz Konopka prof. nadzw. – -,,-
11. prof. dr hab. Kazimierz Kuliczkowski – -,,-
12. mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz – -,,-
13. lek. Małgorzata Zynek-Litwin – -,,-
14. dr Eleonora Mess – -,,-
15. dr Andrzej Obojski – -,,-
16. dr hab. Leszek Paradowski prof. nadzw. – -,,-
17. prof. dr hab. Janusz Pluta – -,,-
18. dr Elżbieta Poniewierka – -,,-
19. dr Maciej Przestalski – -,,-
20. dr Maria Rybak – -,,-
21. prof. dr hab. Andrzej Steciwko – -,,-
22. prof. dr hab. Maria Małgorzata Sąsiadek – -,,-
23. dr hab. Wanda Wojtkiewicz-Rok prof. nadzw. – -,,-
24. dr hab. Piotr Ziółkowski prof. nadzw. – -,,-
25. prof. dr hab. Marta Strutyńska-Karpińska – przedstawiciel ZNP
26. mgr inż. Paweł Golusik – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
27. dr Bogusław Jankowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Odznaczeń
1. dr hab. Mariusz Zimmer prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr Bogusław Beck – członek
3. dr Krystian Blok – -,,-
4. dr Jan Cader – -,,-
5. stud. Kamil Heine – -,,-
6. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw. – -,,-
7. lek. Paweł Petryszyn – -,,-
8. dr Tomasz Pytrus – -,,-
9. dr hab. Zbigniew Rykowski prof. nadzw. – -,,-
10. dr Jacek Winowski – -,,-
11. Krystyna Wota – -,,-
12. dr Janusz Fastyn – przedstawiciel ZNP
13. dr Stanisława Plińska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
14. mgr Danuta Kalita – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Remontów Kapitalnych i Inwestycji
1. dr hab. Adam Szeląg prof. nadzw. – przewodniczący
2. dr Anna Affelska-Jercha – członek
3. stud. Artur Andrzejak – -,,-
4. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska – -,,-
5. prof. dr hab. Jadwiga Biernat – -,,-
6. dr Zdzisław A. Bogucki – -,,-
7. stud. Piotr Burdach – -,,-
8. mgr Jacek Czajka – -,,-
9. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw. – -,,-
10. stud. Ewa Kaliniak – -,,-
11. mgr Jolanta Kolasińska – -,,-
12. dr hab. Janusz Mierzwa prof. nadzw. – -,,-
13. dr hab. Halina Panek – -,,-
14. prof. dr hab. Jerzy Rabczyński – -,,-
15. lek. Maciej Rabczyński – -,,-
16. dr Lesław Rusiecki – -,,-
17. dr Jarosław Wierzbicki – -,,-
18. dr Tomasz Wróbel – -,,-
19. Ryszard Szponer – przedstawiciel ZNP
20. dr Bogusław Fuglewicz – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
21. mgr Anna Grabik – przedstawiciel „NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Arbitrażowa
1.1 prof. dr hab. Jerzy Rabczyński – przewodniczący
2. dr Wojciech Apoznański – członek
3. dr hab. Tadeusz Dobosz – -,,-
4. lek. Marcin Ekiert – -,,-
5. dr hab. Kazimierz Gąsiorowski prof. nadzw. – -,,-
6. dr hab. Grażyna Gościniak – -,,-
7. dr Olaf Gubrynowicz – -,,-
8.2stud. Jan Lipiński – -,,-
9. dr hab. Małgorzata Kuliszkiewicz-Janus prof. nadzw. – -,,-
10. prof. dr hab. Krystyna Łoboz-Grudzień – -,,-
11. dr hab. Wiesław Malinka prof. nadzw. – -,,-
12.3prof. dr hab. Jan Kornafel – -,,-
13. prof. dr hab. Roman Rutowski – -,,-
14. dr hab. Andrzej Szuba – -,,-
15. prof. dr hab. Piotr Szyber – -,,-
16. dr hab. Włodzimierz Więckiewicz – -,,-
17. dr hab. Jerzy Błaszczuk – przedstawiciel ZNP
18. dr Bogusław Fuglewicz – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
19. dr Bogusław Jankowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

Senacka Komisja Statutowa
1. dr hab. Jerzy Rudnicki prof. nadzw. – przewodniczący
2. lek. Mirosław Banasik – członek
3. dr Bogusław Beck – -,,-
4.4 dr Andrzej Stawarski – -,,-
5. dr Szymon Brużewicz – -,,-
6. dr hab. Grażyna Durek – -,,-
7. dr Anna Janocha – -,,-
8. prof. dr hab. Urszula Kaczmarek – -,,-
9.5 stud. Konrad Kaaz – -,,-
10. prof. dr hab. Marek Mędraś – -,,-
11. mgr Artur Parafiński – -,,-
12. dr Jacek Smereka – -,,-
13. lek. Anna Susło – -,,-
14. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec – -,,-
15. dr Tomasz Wróbel – -,,-
16. Grażyna Zaremba-Jujeczka – -,,-
17. dr Ryszarda Żabska – -,,-
18. dr Tatiana Szymczak – przedstawiciel ZNP
19. dr Bogusław Fuglewicz – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
20. dr Bogusław Jankowski – przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80”

§ 2
Traci moc zarządzenie nr 54/XIII R/2002 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2002 r. z późniejszymi zmianami.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

prof. dr hab. Ryszard Andrzejak

Otrzymują:
według rozdzielnika


1 Zmieniony zarządzeniem nr 28/XIV R/2007 Rektora AM z dnia 30 marca 2007 r.
2 Zmieniony zarządzeniem nr 86/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 29 grudnia 20076 r.
3 Zmieniony zarządzeniem nr 28/XIV R/2007 Rektora AM z dnia 30 marca 2007 r.
4 Zmieniony zarządzeniem nr 6/XIV R/2007 Rektora AM z dnia 14 lutego 2007 r.
5 Zmieniony zarządzeniem nr 5/XIV R/2006 Rektora AM z dnia 7 lutego 2006 r.