Zarządzenie nr 22/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2021 r.


w sprawie ustalenia wzorów druków, o których mowa w „Regulaminie przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”

 

tekst do pobrania

Załączniki - wnioski o przyznanie nagród rektora:

załącznik nr 1 - komunikat rektora

załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za publikacje (artykuł naukowy) - indywidualnej I albo II stopnia

załącznik nr 3 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za publikacje (artykuł naukowy) – zespołowej I albo II stopnia

załącznik nr 4 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za publikacje (monografia naukowa) – indywidualnej I albo II stopnia

załącznik nr 5 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za publikacje (monografia naukowa) – zespołowej I albo II stopnia

załącznik nr 6 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za patenty – indywidualnej I albo II stopnia

załącznik nr 7 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia naukowe za patenty – zespołowej I albo II stopnia

załącznik nr 8 - wniosek o przyznanie nagrody specjalnej za osiągnięcia naukowe za cykl publikacji – indywidualnej

załącznik nr 9 - wniosek o przyznanie nagrody specjalnej za osiągnięcia naukowe za cykl publikacji – zespołowej

załącznik nr 10- wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne za autorstwo/redakcję/autorstwo min. 3 rozdziałów podręcznika akademickiego – indywidualnej

załącznik nr 11 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne za współautorstwo/współredakcję /współautorstwo min. 3 rozdziałów podręcznika akademickiego – zespołowej

załącznik nr 12 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia dydaktyczne za wyróżniające się autorskie i nowatorskie opracowania multimedialnych materiałów dydaktycznych – indywidualnej

załącznik nr 13 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne – indywidualnej

załącznik nr 14 - wniosek o przyznanie nagrody za osiągnięcia organizacyjne – zespołowej

załącznik nr 15 - wniosek o przyznanie nagrody za całokształt dorobku