Zarządzenie nr 23/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 stycznia 2021 r.

 

w sprawie ustalenia wartości progowych kryteriów obowiązujących dla nagród za osiągniecia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne za rok 2021, przyznawanych na podstawie „Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi”

 

tekst do pobrania

załącznik