Zarz.: 43/XVI R/2021
zm. 62/XVI R/2021, 288/XVI R/2021

Zarządzenie nr 43/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 26 lutego 2021 r.

 

w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik - podział roku


tekst obowiązujący (ujednolicony) zarządzenia do pobrania

załącznik - podział roku