Zarz.147/XVI R/2021 

zm.: 258/XVI R/2021, 124/XVI R/2022

Zarządzenie nr 147/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 11 czerwca 2021 r.


w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik - Regulamin


tekst obowiązujący (ujednolicony) zarządzenia do pobrania

załącznik - Regulamin - tekst obowiązujący

Załączniki do Regulaminu (obowiązujące):

załącznik nr 1 - uchylony

załącznik nr 2 - Wniosek o publikację

załącznik nr 3 - Zasady wydawania publikacji przez Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

załącznik nr 4 -  Formularz recenzji

załącznik nr 5 - Wykaz autorów pracy zbiorowej

załącznik nr 6 - Wniosek o wspólną publikację

załącznik nr 7 - Umowa o dofinansowanie/współfinansowanie publikacji

załącznik nr 8 - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

załącznik nr 8.1 - Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych za wynagrodzeniem

załącznik nr 9 - Umowa licencyjna

załącznik nr 9.1 - Umowa licencyjna za wynagrodzeniem

załącznik nr 10 - Umowa licencyjna bez wynagrodzenia