Zarz. 233/XVI R/2021

zm. 282/XVI R/2021

Zarządzenie nr 233/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 1 października 2021 r.


w sprawie wprowadzenia dla pracowników i studentów doktorantów, uczestników studiów doktoranckich, uczestników wszystkich form kształcenia podyplomowego „Procedury postępowania po ekspozycji zawodowej na zakażenie wirusem HIV, HBV, HCV”

 

tekst pierwotny zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej

załącznik nr 1 do Procedury - potwierdzenie zapoznania się z Procedurą

załącznik nr 2 do Procedury - skierowanie

załącznik nr 3 do Procedury - oświadczenie/zgoda na wykonanie badań

załącznik nr 4 do Procedury - zlecenie na wykonanie badań

załącznik nr 2 - rejestr ekspozycji zawodowych


tekst obowiązujący zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - Procedura postępowania po ekspozycji zawodowej

załącznik nr 1 do Procedury - potwierdzenie zapoznania się z Procedurą

załącznik nr 2 do Procedury - skierowanie

załącznik nr 3 do Procedury - oświadczenie/zgoda osoby źródłowej

załącznik nr 4 do Procedury - zlecenie na wykonanie badań (materiał osoby źródłowej)

załącznik nr 5 do Procedury - oświadczenie/zgoda osoby eksponowanej

załącznik nr 6 do Procedury - karta zgłoszenia ekspozycji zawodowej

załącznik nr 7 do Procedury - zgoda osoby eksponowanej na zastosowanie profilaktyki poekspozycyjnej

załącznik nr 8 do Procedury - zlecenie na wykonanie badań (materiał osoby eksponowanej)

załącznik nr 2 - rejestr ekspozycji zawodowych