Zarządzenie nr 271/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 22 listopada 2021 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych po obronie pracy magisterskiej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego i praktyk realizowanych przez uczestników Szkoły Doktorskiej)

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1

załącznik nr 2