Zarządzenie nr 284/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 13 grudnia 2021 r.w sprawie wysokości stypendium socjalnego dla doktorantów (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych (doktorantów), stypendium rektora dla doktorantów oraz zapomogi dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wypłacanego ze środków Funduszu Stypendialnego w roku akademickim 2021/2022

 

tekst zarządzenia do pobrania