Zarządzenie nr 286/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2021

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik