Zarządzenie nr 288/XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 16 grudnia 2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału roku akademickiego 2021/2022

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik