Zarządzenie nr 289 /XVI R/2021

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 grudnia 2021 r.zmieniające zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego opłat za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadanie tytułu naukowego oraz ogłoszenia tekstu jednolitego

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik - polecenie wypłaty