Zarządzenie nr 27/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 22 lutego 2022 r.


w sprawie przekształcenia Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej na Wydziale Lekarskim w Katedrę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej oraz Klinikę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej i utworzenia w strukturze Katedry Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Endokrynologicznej Zakładu Endoskopii Zabiegowej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

tekst zarządzenia do pobrania