Zarządzenie nr 80/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 21 kwietnia 2022 r.


wprowadzające Instrukcję Kancelaryjną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, instrukcji o organizacji i zakresie działania Archiwum Zakładowego Akademii Medycznej we Wrocławiu

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik - Instrukcja Kancelaryjna