Zarządzenie nr 99/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2022 r.


w sprawie likwidacji Studium Kształcenia Podyplomowego na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu i Zespołu ds. Kształcenia Podyplomowego w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i utworzenia na bazie likwidowanych jednostek Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 - karta Centrum Kształcenia Podyplomowego

załącznik nr 2 - karta dziekanatu WL

załącznik nr 3 - karta dziekanatu WNoZ

załącznik nr 4 - karta dziekanatu WL-S