Zarządzenie nr 108/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 20 czerwca 2022 r.


w sprawie ustalenia wzorów wniosków i decyzji, o których mowa w „Regulaminie studiów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu obowiązującego od roku akademickiego 2022/2023”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie urlopu

załącznik nr 2 – Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów

załącznik nr 3 – Wniosek o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Rozkładu Zajęć

załącznik nr 4 – Wniosek o wyrażenie zgody na wpis warunkowy

załącznik nr 5 – Wniosek o wyrażenie zgody na powtarzanie semestru/roku

załącznik nr 6 – Wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie z innej uczelni na studia prowadzone przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

załącznik nr 6a – Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6b – Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6c – Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie

załącznik nr 6d – Decyzja Rektora – wyrażenie/niewyrażenie zgody na przeniesienie (dot. studenta będącego cudzoziemcem)

załącznik nr 7 – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie skreślenia z listy studentów

załącznik nr 7a – Decyzja Dziekana o skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 7b – Decyzja Rektora o skreśleniu/nie skreśleniu z listy studentów

załącznik nr 8 – Wniosek o wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8a – Decyzja Dziekana – wyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8b – Decyzja Dziekana – niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 8c – Decyzja Rektora – wyrażenie zgody/niewyrażenie zgody na wznowienie studiów

załącznik nr 9 – Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę formy studiów

załącznik nr 10 – Wniosek o wydanie zaświadczenia o ukończeniu studiów

załącznik nr 10a – Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału: Lekarskiego, Lekarsko – Stomatologicznego, Nauk o Zdrowiu

załącznik 10b – Zaświadczenie o ukończeniu studiów dla absolwentów Wydziału Farmaceutycznego

załącznik nr 10c – Rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu studiów

załącznik nr 11 – Karta obiegowa