Zarządzenie nr 111/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 24 czerwca 2022 r.


w sprawie likwidacji Pracowni Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii w strukturze Zakładu Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania