Zarządzenie nr 117/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej administracji Uczelni oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik nr 1 -  karta Stanowiska ds. dyscyplinarnych n.a.

załącznik nr 2 - karta Działu Organizacyjno-Prawnego

załącznik nr 3 - karta Dyrektora Generalnego

załącznik nr 4 - karta Działu Zamównień Publicznych

załącznik nr 5 - karta Działu Nadzoru Inwestycji i Remontów

załącznik nr 6 - karta Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Infrastruktury, Inwestycji i Remontów

załącznik nr 7 - karta Działu Nadzoru Właścicielskiego i Założycielskiego

załącznik nr 8 - karta Działu Zarządzania Dokumentacją

załącznik nr 9 - karta Działu Eksploatacji

załącznik nr 10 - karta Zastępcy Dyrektora Generalnego ds.Organizacyjnych

załącznik nr 11 - karta Działu Serwisu Technicznego