Zarządzenie nr 116/XVI R/2022

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2022 r.


w sprawie likwidacji Zakładu Symulacji Medycznej na Wydziale Lekarskim oraz Pracowni Innowacyjnych Technik Symulacji w Zakładzie Ratownictwa Medycznego Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i utworzenia na bazie likwidowanych jednostek jednostki ogólnouczelnianej - Centrum Symulacji Medycznej wraz z podległą Pracownią Innowacyjnej Edukacji Medycznej oraz zmian w „Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu”

 

tekst zarządzenia do pobrania

załącznik - karta jednostki