Zarządzenie nr 29/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 6 maja 2004 r.

w sprawie powołania Rady Programowej studiów podyplomowych „Menedżer Ochrony Zdrowia” i „Orzecznictwo i Ubezpieczenia”

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Powołuje się Radę Programową studiów podyplomowych „Menedżer Ochrony Zdrowia” w składzie:
1. prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz – przewodnicząca
Kierownik studiów
2. prof. dr hab. Marian Klinger – członek
Prorektor ds. Nauki
3. prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak – – „ –
Prorektor ds. Dydaktyki
4. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – – „ –
Prorektor ds. Klinicznych
5. prof. dr hab. Adam Szeląg – – „ –
Dziekan Wydziału Lekarskiego
6. prof. dr hab. Rajmund Adamiec – – „ –
Dziekan Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego

§ 2
Powołuje się Radę Programową studiów podyplomowych „Orzecznictwo i Ubezpieczenia” w składzie:
1. prof. dr hab. Ludmiła Waszkiewicz – przewodnicząca
Kierownik studiów
2. prof. dr hab. Marian Klinger – członek
Prorektor ds. Nauki
3. prof. dr hab. Ryszard Andrzejak – – „ –
Prorektor ds. Klinicznych
4. prof. dr hab. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – – „ –
Główny Lekarz ZUS Warszawa
5. mgr Antoni Malaka – – „ –
Dyrektor ZUS Wrocław

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
­ Sekretariat Rektora
­ Dziekanat WLKP
­ Członkowie Rad