ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 49/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 5 sierpnia 2004 r.


w sprawie zmiany dokumentacji dotyczącej zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych – polityki rachunkowości w Akademii Medycznej we Wrocławiu