Zarządzenie nr 67/XIII R/2004
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 2 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany nazw jednostek organizacyjnych na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego:
Katedry i Kliniki Chorób Płuc,
Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych,
Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii,
Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 1990.65.385 ze zm.) oraz uchwały Senatu z dnia 22 listopada 2004 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Zmienia się nazwę Katedry i Kliniki Chorób Płuc na
KATEDRA i KLINIKA PULMONOLOGII i NOWOTWORÓW PŁUC

§ 2
Zmienia się nazwę Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych na
KATEDRA i KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, CHORÓB WĄTROBY i NABYTYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCIOWYCH

§ 3
Zmienia się nazwę Katedry i Kliniki Endokrynologii i Diabetologii na
KATEDRA I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII, DIABETOLOGII i LECZENIA IZOTOPAMI

§ 4
Zmienia się nazwę Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego na
KATEDRA i KLINIKA ENDOKRYNOLOGII i DIABETOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Rektor
Akademii Medycznej we Wrocławiu

dr hab. Leszek Paradowski
prof. nadzw.Otrzymują:
wszystkie jednostki organizacyjne