Zarz.: 91/XIV R/2009
zm.: 85/XV R/2018

Zarządzenie nr 91/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 29 grudnia 2009 r.


w sprawie trybu wydawania pełnomocnictw i upoważnień do dokonywania czynności w imieniu Akademii Medycznej we Wrocławiu


tekst pierwotny do pobrania

wniosek

--------------------------------------------------------------------------

tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania

obowiązujący wniosek