ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 99/XIV R/2009
Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 30 grudnia 2009 r.

w sprawie zmian w zasadach prowadzenia ksiąg rachunkowych - polityce rachunkowości