Zarz.: 7/XV R/2013

zm.: 67/XV R/2014, 64/XV R/2015, 2/XV R/2016, 93/XV R/2016, 65/XV R/2019

 

Zarządzenie nr 7/XV R/2013

Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

z dnia 28 lutego 2013 r.

 

w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia

 

tekst pierwotny do pobrania


tekst obowiązujący (ujednolicony) do pobrania